{{vm.over_book.name}}

نویسنده: {{vm.over_book.writer}}
{{vm.over_book.price | number}}  تومان

{{vm.over_book.description | limitTo:400 }}

کاربر گرامی, متاسفانه شما از مرورگر قدیمی و نامناسب استفاده می‌کنید.

روزبهان در طراحی وب‌سایت خود از فناوری‌های نوین استفاده می کند و Internet Explorer قادر به پشتیبانی یا نمایش صحیح از آنها نیست.

شما می توانید با ارتقاء رایگان مرورگر خود به Google Chrome یا Mozilla FireFox از سرعت و کیفیت بهتری در اینترنت برخوردار شوید